Abdominální ultrazvuk

Pracovní skupina pro abdominální ultrazvuk.

Pracovní skupina sdružuje zájemce o vzdělávání a výuku v oblasti abdominální sonografie. Její členové iniciovali vznik vzdělávacího programu Abdominální sonografie i jeho praktickou realizaci.

Pořádáme prezenční kurzy Abdominální sonografie – Základní kurz (jako úvod do tématiky a následného praktického vzdělávání) a Pokročilý kurz  (pro sonografisty s praxí a zájmem o prohloubení znalostí).

Našim cílem je vytvoření a zajištění strukturované výuky odpovídající požadavkům sonografických společností v okolním zemích, sdružování odborníků i školenců v této oblasti a výměna našich zkušeností s konečným cílem rozvoje kvalitní abdominální sonografie v klinické i radiologické sonografické praxi.

Členové skupiny

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.
Ordinace VPL, Mariánské Lázně

Prim. MUDr. Dana Kautznerová
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha

Prim. MUDr. Naděžda Machková
Klinické centrum ISCARE a.s., Praha

MUDr. Lenka Mrázková
Diagnostické centrum Olšanská, s.r.o. Praha 3

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.
Interní klinika FNKV, Praha

Vzdělávací kurzy

Abdominální sonografie – Základní kurz

Slouží jako úvod do certifikovaného vzdělávání v abdominální sonografii.

Abdominální sonografie – Pokročilý kurz

Slouží jako rozšiřující kurz pro sonografisty s praxí a zájmem o prohloubení znalostí.