Výbor ČSUM

Pro období 2021-2025 byl zvolen s platností od 7.12.2021 výbor ČSUM v tomto složení:

Předseda
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA
Ortopedická klinika FZS UJEP
Sociální péče 3316
400 11 Ústí nad Labem
novotny@csum.eu

Místopředseda pro vnitřní záležitosti
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
NZZ ortopedie a TVL
Jílkova 167
615 00 Brno
hrazdira@csum.eu

Místopředseda pro vnější záležitosti
MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.
Klinika hepato-gastroenterologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha
gottfriedova@csum.eu

Tajemník
MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.
Interní klinika, FN K. Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
vyhnanovska@csum.eu

 

Členové výboru
MUDr. Eva Kotulánová
Oddělení UZ diagnostiky KZM
FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
656 91 Brno
kotulanova@csum.eu

MUDr. Lenka Mrázková
Diagnostické centrum Olšanská, s. r. o.
Olšanská 7
130 00 Praha
mrazkova@csum.eu

Pokladník
MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.
Ordinace všeobecného praktického lékařství s. r. o.
Tepelská 867/3a
353 01 Mariánské Lázně
hess@csum.eu