Studenti a ČSUM

ČSUM je tu i pro studenty.

Studenti medicínských a příbuzných oborů se mohou stát členy naší společnosti.

U nás naleznou přístup k odborným materiálům, mohou se kontaktovat s kolegy, kteří se sonografií zabývají profesionálně. Získají přehled o pořádaných akcích, kterých se rovněž mohou zúčastnit.

Některé fakulty již mají výuku sonografie ve svých sylabech, např. jako nepovinné kursy pro pregraduální studenty. Nabízí se zde i prostor pro různé studentské vědecké práce.

Studentská pozvánka Sonokonference 2023

Vážení studenti lékařských fakult a medicínských oborů,

rádi bychom vás srdečně pozvali na Sonokonferenci 2023, kterou pořádá Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně.

Speciálně pro studenty je vymezený program v sobotu dne 7.10. 2023 a registrace je zdarma.

Na programu konference budou přednášky, interaktivní workshopy a možnost osobních konzultací s odborníky.

Tato událost Vám poskytne příležitost rozšířit své znalosti v oblasti ultrazvuku, navázat kontakt s profesionály z praxe a seznámit se s dalšími nadšenci této technologie.

Těšíme se na setkání s vámi na Sonokonferenci 2023!