Předplatné časopisu

Podmínky předplatného časopisu European Journal of Ultrasound/Ultraschall in der Medizin.

Jako člen ČSUM máte možnost získat velmi výhodné předplatné tištěné verze časopisu EJU/AiM. Předplatné na rok činí aktuálně 1100 Kč a je splatné vždy k 31.01. roku, ve kterém máte zájem v předplatném pokračovat, případně s prvním registračním poplatkem při vstupu do společnosti. Tento poplatek je vybírán jako součást členského poplatku ČSUM, protože pouze ČSUM je oprávněna objednat tento časopis pro své členy za tuto zvýhodněnou cenu. Aktuální ceny předplatného pro nečleny EFSUMB, kterým se však jako člen ČSUM stáváte, se pohybuje v desetinásobku této zvýhodněné ceny.

Konkrétní podmínky předplatného a informace o časopisu naleznete zde.