Certifikáty ČSUM

Přehled certifikátů ČSUM.

Certifikát EFSUMB

Certifikát EFSUMB získává automaticky každý řádný člen společnosti ČSUM. Tento certifikát je 1x ročně zasílán členům v elektronické podobě (vzor viz obrázek).

Certifikát ČSUM

Certifikát ČSUM získává každý školenec, který absolvuje kurz pořádaný nebo garantovaný společností ČSUM. Tento certifikát je zasílán v elektronické podobě po skončení kurzu.

Certifikát kurzu splňující podmínky ČSUM

Certifikát kurzu splňující podmínky EFSUMB