Členské poplatky ČSUM

Placení členských příspěvků.

Termín zaplacení členských příspěvků: do 31. března daného roku.

Příspěvek se platí převodem na účet společnosti: 7330966002 / 5500. Při platbě převodním příkazem je třeba uvést variabilní symbol, který Vám byl přidělen při registraci. Pokud jste zapomněli Váš variabilní symbol nebo požadujete vystavení faktury, pište na email: info@csum.cz.

Údaje pro zahraniční platby: IBAN CZ76 5500 0000 0073 3096 6002, SWIFT RZBCCZPP

Souhrn příspěvků a poplatků

Členský příspěvek řádného člena: 500,- Kč/rok

Zvýhodněný členský příspěvek pro studenty a seniory: příspěvek ve výši zaokrouhleného EFSUMB poplatku (7 €): 200,-Kč/rok

Osvobození od příspěvků: čestní členové ČSUM z. s.

Nezaplacením členských příspěvků po dobu 2 let členství v ČSUM zaniká.