MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA
Ortopedická klinika FZS UJEP
Sociální péče 3316 
Ústí nad Labem, Czech Republic