Volba výboru společnosti 2021

Volba výboru společnosti 2021

6. ledna 2022

Vážení a milí přátelé ultrazvuku v medicíně. V úvodu bychom vám chtěli popřát všechno nejlepší do nového roku. Doufáme, že jste prožili příjemné vánoční svátky s dostatkem odpočinku.

Rádi bychom vám prostřednictvím tohoto čísla newsletteru zprostředkovali změny v naší společnosti spojené s volbou nových členů výboru ČSUM.

První změnou ve výboru je ukončení činnosti úřadujícího tajemníka Ing. Ladislava Doležala, CSc., který se s koncem volebního období rozhodl do výboru znovu nekandidovat. Na tomto místě bychom mu chtěli poděkovat za jeho svědomitou a obětavou práci. Budou nám chybět jeho milé emaily a zprávy, na které jsme byli léta zvyklí. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, úspěchy a dostatek času na všechny jeho koníčky. Doufáme, že i nadále zůstane jak přítelem ultrazvuku, tak přítelem naší společnosti.

Volba výboru společnosti

Na základě voleb, které se uskutečnily na podzim roku 2021, bylo do výboru společnosti zvoleno 7 členů. Na první schůzi nového výboru proběhla volba předsedy a tím byl jednohlasně zvolen dosavadní úřadující předseda, MUDr. Milan Kocián. Krátce po této volbě se rozhodl z osobních důvodů z funkce předsedy a člena výboru odstoupit.

Jako předseda předchozího volebního období MUDr. Milan Kocián věnoval své úsilí podpoře a organizací kvalitní výuky v sonografii a podpoře výměny zkušeností mezi sonografisty všech oborů medicíny. Svojí aktivní prací společnost významně oživil a výrazně posunul. Přejeme mu v tuto chvíli pevné zdraví a hodně úspěchů v oblasti vzdělávací i publikační.

Předseda společnosti

Pod vlivem těchto okolností následovaly začátkem prosince dvě mimořádné schůze výboru a na základě hlasování byl dne 12. 12. 2021 zvolen do uvolněné funkce předsedy jednohlasně přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., dlouholetý muskuloskeletální sonografista v rámci svého oboru a pořadatel Praktických kurzů sonografie pohybového aparátu.

Místopředsedové pro vnitřní a vnější záležitosti

Současně s volbou nového předsedy byly ustanoveny nové funkce výboru, a to místopředseda pro vnější záležitosti a místopředseda pro vnitřní záležitosti. Do funkce místopředsedy pro vnější záležitosti, jehož úkolem bude zejména komunikace ČSUM s EFSUMB a dalšími mezinárodními sonografickými asociacemi, byla jednohlasně zvolena vedoucí oddělení hepatologických zobrazovacích metod Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a nová členka výboru, MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D. Ve funkci místopředsedy pro vnitřní záležitosti, jehož úkolem bude zastupování předsedy v komunikaci ČSUM na národní úrovni, zůstává zkušený člen výboru, pan docent MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

Další členové výboru

Znovu zvolenou členkou výboru je vedoucí oddělení ultrazvukové diagnostiky Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, prim. MUDr. Eva Kotulánová. Novými členy jsou praktický lékař a garant ordinací praktického lékařství v Karlovarském kraji, MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D., dále radioložka z interní kliniky FN Královské Vinohrady, MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D. a další zkušená pražská radioložka, MUDr. Lenka Mrázková.