Důležité sdělení: Další směrování společnosti

Důležité sdělení: Další směrování společnosti

21. dubna 2022

Vážení členové Česko-slovenské biologické společnosti, z. s. (ČsBS) a její sekce České společnosti pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM). Předem dopisu se omlouvám za kostrbaté oslovení, ale právě v něm tkví podstata mého sdělení k vám.

Po volbě nového výboru naší společnosti (sekce ČsBS) z konce roku 2021 jsme si položili otázku, jakým směrem chceme dále jako společnost směřovat. Rozhodli jsme se dočasně opustit dlouholetou snahu ČSUM o změnu úhradových mechanismů sonografie, neboť i přes nepředstavitelné úsilí předchozího předsedy výboru, MUDr. Milana Kociána, a jeho místopředsedy pana docenta Luboše Hrazdiry, nevedla k žádnému výraznějšímu pokroku. Vedlejším efektem této snahy o zlepšení postavení ultrazvuku byl pak paradoxně narůstající negativní postoj řady subjektů vůči nám.

Druhé, a pro toto sdělení podstatné, rozhodnutí bylo po letech opět posoudit pozici naší společnosti. Od našeho založení před mnoha desítkami let jsme prošli velkým vývojem. Z původního uskupení průkopníků sonografie, kteří věřili, že ultrazvuk by snad někdy v budoucnu šel použít i v medicíně, jsme se stali svébytným seskupením odborníků, kteří ke své práci používají ultrazvuk na denní bázi napříč medicínskými obory a kvalifikacemi.

Vzhledem k tomu jsme došli k rozhodnutí, že je namístě začít vyvíjet kroky vedoucí k adekvátní úpravě našeho postavení. Jak jsem psal výše, doposud naše společnost fungovala jako sekce ČsBS. Naše možnosti odpovídaly pozici sekce. Neměli jsme vlastní účet a byli jsme podřízeni výboru této společnosti. Historie toho, proč jsme v tomto postavení na dlouhé roky zakotvili, spočívala v tom, že v dobách vzniku ČSUM nebylo možné lehce zakládat zájmové společnosti. Bylo však možné se pod nějakou existující společnost registrovat.

Výbor se rozhodl po dekádách opět oslovit Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS – JEP) s dotazem na možnost založení samostatné společnosti v rámci struktury tohoto matadora českého medicínského sdružování. Výsledek tato jednání však nepřinesla, neboť ČLS JEP preferovala přesun ČSUM do sekce společnosti fyzikální a pro nás z tohoto kroku nevyplývala dramatická změna oproti stavu současnému.

Vzhledem k výsledkům jednání a také zkušenosti s jejich kvalitou jsme se rozhodli pro sebevědomý krok, kterým je založení samostatné a nezávislé společnosti. Tento krok vyžadoval administrativní přípravu, kterou jsme podstoupili a dne 17.3.2022 byla rozhodnutím soudu registrována Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, z. s.

Složení výboru zůstává stejné. Vazba na European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), kterou pokládáme dlouhodobě slovy doc. Hrazdiry za „rodinné stříbro“ naší společnosti, byla přesunuta na nově založený zapsaný spolek, s jednoznačnou podporou EFSUMB tohoto kroku osamostatnění.

Vytvořili jsme nové stanovy a zpracováváme vize naší společnosti do dalších let. Hlavním cílem bude práce akademická – tj. pořádání, spolupořádání a garantování kvality vzdělávacích akcí v sonografii po vzoru německého DEGUM. Dále se více zaměříme na podporu výzkumu v sonografii, vzdělávání na pregraduální a nelékařské úrovni a na podporu jednotlivých odborných společností v otázkách sonografie.

Budeme rádi, když zůstanete dále s námi a zaregistrujete se jako členové do nové formy existence naší společnosti (registrace ČSUM). Přivítáme, jestliže se zapojíte do našich aktivit, ale také i když budete pouze pasivními členy, kteří budou tvořit stabilní členskou základnu a budou informováni o všech novinkách z oblasti českého a světového ultrazvuku.

Své dosavadní členství v ČsBS aktivně rušit nemusíte, nezaplacením poplatku zanikne samo. S výborem ČsBS v současné době jednáme o řádném ukončení její ultrazvukové sekce.

Za výbor společnosti se srdečným pozdravem,
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
předseda výboru ČSUM