Muskuloskeletální ultrazvuk

Sekce pro muskuloskeletální ultrazvuk.

Sekce sdružuje zájemce o vzdělávání a výuku v oblasti muskuloskeletální ultrasonografie.

Doporučené vyšetřovací protokoly pro sonografii pohybového aparátu:

Ultrazvuk zápěstí a ruka

Ultrazvuk hlezno a noha

Ultrazvuk koleno

Ultrazvuk kyčel

Ultrazvuk loket

Ultrazvuk rameno

 

Ultrazvukové vyšetření hlezenního kloubu
Kapitola o vyšetření hlezenního kloubu ultrazvukem z knihy „Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty“

HRAZDIRA, Luboš. Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty: Praktická muskuloskeletálna ultrasonografia pre lekárov a fyzioterapeutov. Brno: Paido, 2020. ISBN 978-80-7315-270-3.

Ultrazvukové vyšetření muskuloskeletálních tumorů

Kapitola o vyšetření tumorů pohybového apartátu z knihy „Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty“
Autorem kapitoly je MUDr. Lukáš Pazourek, Ph.D.

HRAZDIRA, Luboš. Praktická muskuloskeletální ultrasonografie pro lékaře a fyzioterapeuty: Praktická muskuloskeletálna ultrasonografia pre lekárov a fyzioterapeutov. Brno: Paido, 2020. ISBN 978-80-7315-270-3.

Členové skupiny

doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA