Abdominální ultrazvuk

Pracovní skupina pro abdominální ultrazvuk.

Pracovní skupina sdružuje zájemce o vzdělávání a výuku v oblasti abdominální sonografie. Její členové iniciovali vznik vzdělávacího programu Abdominální sonografie i jeho praktickou realizaci.

Pořádáme prezenční kurzy Abdominální sonografie – Základní kurz (jako úvod do tématiky a následného praktického vzdělávání) a Pokračující kurz (pro sonografisty s praxí a zájmem o prohloubení znalostí).

Našim cílem je vytvoření a zajištění strukturované výuky odpovídající požadavkům sonografických společností v okolním zemích, sdružování odborníků i školenců v této oblasti a výměna našich zkušeností s konečným cílem rozvoje kvalitní abdominální sonografie v klinické i radiologické sonografické praxi.

Vzdělávací program (VP): Abdominální sonografie

Cílem výuky v oboru abdominální sonografie je dosažení kompetence k samostatné odborné
klinické praxi. Víceúrovňová výuka vytváří rámec pro odborný růst uživatele v abdominální
sonografii.

Předpokladem pro vstoupení do vzdělávání v abdominální sonografii je znalost základních
fyzikálních principů ultrazvuku, funkce přístroje, základních vyšetřovacích modalit, správné a
bezpečné práce s přístrojem a sondou, znalost správné praxe dokumentace vyšetření,
hygieny práce v sonografii a platné legislativy relevantní ke klinické sonografii.

V abdominální sonografii pak rozlišujeme úrovně kompetencí na základní a pokročilou. Zisk
každé z těchto dvou úrovní kompetencí (licencí, viz dále) je vázán na povinné absolvování
kurzu (základního nebo pokročilého), praktickou výuku pod dohledem (s danými minimy
vyšetření) a validaci získaných znalostí a dovedností (zkouška).

Členové skupiny

MUDr. Halima Gottfriedová, Ph.D.
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha

MUDr. Zdeněk Hess, Ph.D.
Ordinace VPL, Mariánské Lázně

Prim. MUDr. Dana Kautznerová
Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha

Prim. MUDr. Naděžda Machková
Klinické centrum ISCARE a.s., Praha

MUDr. Lenka Mrázková
Diagnostické centrum Poliklinika Olšanská, Praha

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.
Interní klinika FNKV, Praha

Vzdělávací kurzy

Abdominální sonografie – Základní kurz

Slouží jako úvod do certifikovaného vzdělávání v abdominální sonografii.

Abdominální sonografie – Pokračující kurz

Slouží jako rozšiřující kurz pro sonografisty s praxí a zájmem o prohloubení znalostí.